Θέσεις εργασίας σε Δήμους, ΟΠΑΠ, AEGEAN, ΕΛΤΑ και ΔΕΗ

Typography

Όλες οι ανοικτές για αιτήσεις προκηρύξεις που υπάρχουν αυτή την περίοδο συγκεντρωμένες . Οι θέσεις εργασίας αφορούν προσλήψεις σε δήμους , Υπουργεία μέσω ΑΣΕΠ, τον ΟΠΑΠ και την aegean.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέσεις εργασίας σε Δήμους, ΟΠΑΠ, AEGEAN, ΕΛΤΑ και ΔΕΗ ΘΕΣΕΙΣ


4 προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ' αριθ. 253/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 16669/3-11-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων

18 προσλήψεις στο Δήμο Ηλιούπολης

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δεκαοκτώ (18) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη

6 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στην Βέροια

Ανακοίκωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς -Ασωμάτων, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

Όλη η προκήρυξη 4Κ/2016 του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΥΠΟΙΚ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών, 4Κ/2016 και οι αιτήσεις λήγουν στις 28 Δεκεμβρίου 2016

Νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας -Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Προσλήψεις στο Δήμο Κομοτηνής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας - Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής»

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αρταίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) Ν.Άρτης

Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2016 για προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Θέσεις εργασίας στο ΔΙΕΚ Βόλου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-ΔΙΕΚ), που εδρεύει στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της υπηρεσίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας, που εδρεύει στη Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΔΕΗ: Εως 24/11 οι αιτήσεις για προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στην επικράτεια

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια

Νέες προσλήψεις στην AEGEAN

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Aegean στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες, αναζητά προσωπικό. Δείτε τις θέσεις εργασίας ανα κατηγορία και το Link για την υποβολή βιογραφικού.

Προσλήψεις στον ΟΠΑΠ: Αιτήσεις για 8 ειδικότητες

Ανοικτές για αιτήσεις είναι 8 ειδικότητες στον ΟΠΑΠ. Στο παρακάτω άρθρο μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις αλλα και τα Link για υποβολή βιογραφικού στον ΟΠΑΠ

 

 


www.dikaiologitika.gr